Dotační oblast - Regionální rozvoj

Cíl/učel programu: Podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je přispět ke snížení rizika energetické chudoby a k rozvoji moderního energetického systému na území Jihomoravského kraje.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zpracování územních plánů

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem programu je u objektů bydlení podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury a příjezdových místních komunikací, a dále demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora vzniku karavanových stání vč. servisních stanic, samostatných servisních stanic a zkvalitnění vodácké infrastruktury na splavných řekách Jihomoravského kraje.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zajištění kvalitních služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Jihomoravském kraji

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy dětem od 2 do 26 let prostřednictvím školských zařízení, tj. žadatelů o dotaci. Bezplatná strava se bude poskytovat dětem, které žijí v rodinách v hmotné nouzí.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem programu je u objektů bydlení podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury a příjezdových místních komunikací, a dále demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

» detaily programu

Cíl/učel programu: V rámci výzvy budou podporovány projekty, které umožní oprávněným žadatelům reagovat na globální výzvy, konkrétně pak v oblastech udržitelnosti a adaptace na klimatickou změnu, digitalizace veřejných služeb, stárnutí a zdraví obyvatel.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy dětem od 2 do 26 let prostřednictvím školských zařízení, tj. žadatelů o dotaci. Bezplatná strava se bude poskytovat dětem, které žijí v rodinách s hmotnou nouzí.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol a za službami.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora zpracování územních plánů

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora projektů investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně vybavení servisní technologií a terénních úprav.

» detaily programu