Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III - Asistence

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 05.04.2023

Číslo usnesení: 6363/23/R96

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6.000.000,00 Kč

Cíl/učel programu: Cílem výzvy je přímá podpora výzkumných organizací při přípravě ambiciózních projektových záměrů, které posílí specializaci regionu v oblastech, kde je zřetelná poptávka aplikační sféry po spolupráci v oblasti výzkumu nebo vzdělávání.

Příjem žádostí: 15.05.2023

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Jirkovská, e-mail: jirkovska.klara@jmk.cz, tel.: 541 651 311
Ing. Lucie Jirová, e-mail: jirova.lucie@jmk.cz, tel: 541 658 817