Dotační program Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 386/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 48.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Podpora vybraných aktivit místních akčních skupin

Příjemci podpory místní akční skupina (MAS)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT 4 - Opravy místních komunikacích a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz