Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem II 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.03.2021

Číslo usnesení: 864/21/R14

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 800.000,- Kč

Cíl/učel programu: Cílem a účelem tohoto dotačního programu je posílení zájmu studentů o nelékařské zdravotnické obory a zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb obyvatelstvu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem.

Příjem žádostí: 12.04.2021 - 26.04.2021

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského personálu v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem II

Příjemci podpory Žadatel o zařazení do stipendijního programu může být pouze student studující zdravotnické nelékařské obory akreditované MŠMT.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 40.000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0 %


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Limberg., tel.: 541 652 197, e-mail: limberg.tomas@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Luboš Císař, tel. 541 651 146, e-mail: cisar.lubos@kr-jihomoravsky.cz