Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 29.09.2021

Číslo usnesení: 2274/21/R37

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: závislosti na schváleném státním rozpočtu pro rok 2022

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zák.č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 01.11.2021 - 12.11.2021 (1. kolo), 22.08.2022 - 30.08.2022 (2. kolo)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2022

Příjemci podpory sociální služba, která je registrovaná podle zákona o sociálních službách, součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vychází z Pravidel financování soc. služeb v JMK


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@jmk.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@jmk.cz, tel.: 541 652 226
Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@jmk.cz, tel.: 541 652 204

Dokumenty ke stažení: