Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanové stání

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.11.2021

Číslo usnesení:

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora vzniku chybějící doprovodné turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji, konkrétně karavanové stání.

Příjem žádostí: od 13.12.2021 do 27.12.2021 do 17:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje - Karavanové stání

Příjemci podpory Vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňujících stání obytným automobilům a obytným přívěsům a vlastníci pozemků vhodných k vytvoření těchto stání.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Minimální výše spoluúčasti příjemce je 50 % uznatelných výdajů projektu. V případě projektu podpořeného z Národního programu podpory cestovního ruchu je minimální výše spoluúčasti příjemce 25 % uznatelných výdajů projektu.


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Lukášková, lukaskova.ivana@jmk.cz, 541 651 343