Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5851/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 18 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí: 13.02.2023 od 8:00 do 28.02.2023 do 16:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT2 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

Příjemci podpory fyzická nebo právnická osoba specifikovaná v bodě 4.1. dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: odbor kultury a památkové péče

Kontaktní osoba: Ing. Iva Čechová Houbová, tel. 541 652 350, e-mail: cechova.iva@jmk.cz