Rozvoj terénních sociálně zdravotních týmů pro osoby s duševním onemocněním pro rok 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8601/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na financování výdajů souvisejících s rozvojem péče o duševní zdraví, na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a o děti s psychickými potížemi.

Příjem žádostí: 12.02.2024 od 8:00 do 01.03.2024 do 14:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj terénních sociálně zdravotních týmů pro osoby s duševním onemocněním pro rok 2024

Příjemci podpory poskytovatel zdravotních služeb, poskytovatel sociálních služeb dle dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 4.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nosálová, e-mail: nosalova.marcela@jmk.cz, tel: 541 652 283
ekonomická část: Ing. Hana Vykydalová, e-mail: vykydalova.hana@jmk.cz; tel.: 54165 2250