„Návratná finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023“

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 31.08.2022

Číslo usnesení: 4835/22/R72

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 50 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem NFV je poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb.

Příjem žádostí: od 3. října 2022 do 7. října 2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Bc. Alena Fialová, telefon: 541 652 121, e-mail: fialova.alena@jmk.cz – právní část
Ing. Kateřina Adamcová, telefon: 541 652 163, e-mail: adamcova.katerina@jmk.cz – věcná část
Ing. Petra Metálová, telefon: 541 652 226, e-mail: metalova.petra@jmk.cz – věcná část